Kontakt

OIB: 26118612882
Adresa:
Vladka Mačeka 18, 31207 Tenja
Telefon: 031/290-071

Predsjednik:
Zoran Magdić
091/229 0087
e-mail: zoki-tenja@live.com

Tajnik:
Krunoslav Hanak
091/586 7096
e-mail: krunoslav.hanak@gmail.com

Zapovjednik:
Zoran Pakšec
091/229 0057
e-mail: paksecz@gmail.com

Zamjenik zapovjednika (Administrator Web portala):
Vacika Brajdić
091/229 0077
e-mail: v.brajdic@gmail.com