POŽARNA INTERVENCIJA 25.02.2019.

Na požar trave,niskog raslinja i biljnog otpada po pozivu VOC-a JPVP Grada Osijeka, DVD Osijek Tenja izašao sa navalnim vozilom i 6 vatrogasaca.

Dolaskom na mjesto intervencije požar veličine cca. 100×100 metara gasili smo pomoću metlanica,naprtnjača,C i D mlaz vode.

U pripremi tijekom gašenja požara u prostorijama DVD-a Osijek Tenja ostalo 4 vatrogasca.