VJEŽBA U O.Š. TENJA

Dana 07.12.2018. u Osnovnoj školi Tenja održana vježba evakuacija i spašavanje učenika i učitelja.

Na vježbi uz članove DVD-a Osijek Tenja sudjelovali i članovi DVD-a Osijek Gornji Grad.

Prikazane su različite tehnike spašavanja i evakuacije ali jedna od zanimljivijih i atraktivnijih bila je vježba spuštanja vatrogasnog potražnog psa uz pomoć alpinističke tehnike spuštanja užetom na mjesto intervencije i pretraga škole sa vatrogasnim potražnim psom za nestalim osobama.

Upoznali smo učitelje kako ugasiti nastali početni požar uz pomoć aparata za gašenje požara prahom koji su i sami probali.